Twój koszyk jest pusty
polski
Szybki kontakt

603939349603939349

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Zwroty Reklamacje


Zwrot zakupionego i reklamowanego  towaru  

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Naszym Klientom umożliwiamy wygodny bezpłatny zwrot zamówień zrealizowanych w naszym sklepie. Bezpłatny zwrot całości zamówienia lub reklamowanego produktu można dokonać przez pocztę-polską wypełniając formularz na eZwroty: https://ezwroty.poczta-polska.pl/#/main 

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o przesłanie informacji lub kontakt z nami w sprawie zwracanego towaru.

W nazwie sklepu proszę podać nazwę sklepu ELKOM-SERWIS Inowrocław i wypełnić formularz wg instrukcji. 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza potwierdzimy możliwość eZwrotu. 

Po otrzymaniu potwierdzenia proszę wydrukować list przewozowy i nadać przesyłkę w urzędzie pocztowym podanym w formularzu.

 

Towar można odesłać również na nasz adres:

ELKOM-SERWIS

Balczewo 23A

88-110 Inowrocław
 


                                               
                                   ..................................................................

                         Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                         Adres zamieszkania

..................................................................

                                       e-mail
..................................................................

                                       telefon

…………………………………………………

                                     Login 

 ………………, ….………………….
Data, miejscowość
 
 ELKOM-SERWIS PIOTR LEWANDOWSKI

BALCZEWO 23A

88-110 INOWROCŁAW

sklep@elkom-serwis.com.pl

tel. 603 939 349OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna*  | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*  | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*

Nazwa towaru: ..............................................................................................................................................................................................

Opis wady: ...................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................
Informacje dodatkowe : 
.................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….................................................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

1.    żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres

2.    odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres

3.    żądam nieodpłatnej naprawy towaru

4.    żądam wymiany towaru na nowy

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................
Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................
……………...........................….............................……………...........................
….............................……………........................................................................................................................................................................................

 

 

……………………………………                  

                                                                                                                      podpis Konsumenta

 

 

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

 

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

Jesteście Państwo zobowiązanie dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres ELKOM-SERWIS Balczewo 23A 88-110 Inowrocław a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®